ŘEŠÍTE EFEKTIVITU OBCHODU ? KROK 1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

SERIÁL – Jak opravit jednoduše slabá místa zpomalující obchod

Každý z 5 kroků odhaluje jednu kritickou oblast. Je lhostejné, zda se jedná o zaběhnutou firmu či startup. Důležité je vědět, že nefunkčnost pouze jediné z 5 oblastí je pro startup většinou zničující. Větší firma unese někdy dočasně i dvě částečně nefunkční oblasti. Podívejme se společně v každém díle tohoto seriálu na jednu z nich.

První věc, na kterou se zaměřuji se oblast směřování firmy. Hovoříme o vizi, kterou má firma mít. Je s tím pochopitelně způsobená nějaká analytická práce. Když není v pořádku vize, vede to ke zmatku ve firmě. Může se to stát v průběhu let, kdy se původní vize stane více či méně neaktuální. Vize se zkrátka vyčerpala.
Ovšem průvodním jevem takového stavu je zmatek a nejasnosti i ve směřování obchodu. Nelze žít z podstaty. Zde jsme v oblasti FIREMNÍ STRATEGIE a pokud zjistím takový stav či částečnou nefunkčnost v oblasti směřování, tedy firma nemá již jasnou vizi, je namístě bez velkých odkladů začít ihned s odstraněním tohoto nedostatku.

ŘEŠENÍ je dobré začít strategickým workshopem majitelů a klíčových zaměstnanců firmy, který moderuji se záměrem naplnit Motto tohoto kroku:

 

Motto: Čím jasnější je cíl, tím lépe poznáte cestu k němu.

 

Odstranění problémů ve strategickém směřování firmy usnadní práci nejen obchodnímu týmu, ale způsobí iniciaci promazání celého firemního soukolí a začnou se dít věci. Práce to je náročná, protože se děje na úrovni hodnot a strategie, ale i malé změny v této fázi způsobí velké věci. Pokud jsou ovšem v pořádku další oblasti, které odhalí následující 4 kroky a díly seriálu. Můžete si tipnout téma příštího dílu….???

Další články